Współpraca

W ramach oferowanych przez nas usług, staramy się w sposób optymalny dostosować się do potrzeb naszych Klientów. Najwyższa jakość świadczonych usług oraz wzorowa komunikacja z Klientem to nasz priorytet. Stosowane przez nas stawki wynagrodzenia Kancelarii są adekwatne do rodzaju sprawy, stopnia jej zawiłości oraz do nakładu pracy prawnika.

Koszt porady prawnej, którą można udzielić „od ręki” wynosi 100 zł.

Kancelaria stosuje następujące modele rozliczeń:

Opłata jednorazowa

Preferowana forma współpracy przy jednorazowej pomocy prawnej, w szczególności przy poradach i opiniach prawnych, sprawach sądowych przed poszczególnymi instancjami, redagowaniu jednorazowych pism i umów o stopniu mniej skomplikowanym.

Stawka godzinowa

Preferowana forma współpracy przy poważniejszych i rozleglejszych przedsięwzięciach, pozwala na racjonalny i optymalny rozkład pracy do kosztów obsługi prawnej.

Ryczałt stały

Preferowana forma współpracy przy stałej obsłudze prawnej. Pozwala na zapewnienie stałego kontaktu z prawnikiem, bieżącej obsługi prawnej i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Stawka określana stosownie do przewidywanego nakładu pracy, dziedziny prawa oraz zakresu pomocy prawnej.