Windykacja 

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma kłopotami, a jednym z nich jest niewywiązywanie się z płacenia należności przez klientów. Kancelaria ma jednak możliwości i narzędzia, które skutecznie pomagają w egzekwowaniu prawa. Chodzi oczywiście o postępowanie, którym jest windykacja. Płock, to miasto, w którym Kancelaria prowadzi działania, dlatego zapraszamy jego mieszkańców oraz mieszkańców okolicznych miejscowości do kontaktu z biurem Kancelarii. Pomożemy zarówno osobie domagającej się spłaty, jak i obarczonej obowiązkiem jej dokonania.

Wyjaśniając pojęcie – windykacja jest to postępowanie prowadzące do odzyskania własności za pomocą określonych przez prawo środków. Nasza Kancelaria oferuje swoje usługi zarówno w przypadku windykacji przedsądowej, jak i sądowej. W pierwszym przypadku chodzi o reprezentowanie Klienta w ramach negocjacji przed wystąpieniem na drogę sądową tj. przed złożeniem powództwa w sądzie, co pozwala ustrzec się przed późniejszymi, ewentualnymi kosztami procesu. Wiąże się to z wysyłaniem wezwań do zapłaty (za pośrednictwem listów, maili itd.), prowadzeniem negocjacji w sprawie dobrowolnej płatności ewentualnie zawieraniem ugód pozasądowych.

W ramach windykacji przedsądowej sporządzamy oficjalne pisma wzywające do zapłaty, redagujemy ugody i inne potrzebne w postępowaniu dokumenty oraz prowadzimy bezpośrednie rozmowy z dłużnikami. W ramach windykacji sadowej tj. jeżeli złożyliśmy pozew i sprawa trafiła do Sądu, reprezentujemy Klienta w postępowaniu sądowym – przed Sądem I jak i II Instancji. W zakresie reprezentacji procesowej, zajmiemy się kompletowaniem potrzebnych dowodów (np. podpisanych wcześniej faktur, umów, ugód, oświadczeń o uznaniu długu itp.), jak również zastępujemy Klienta bezpośrednio na rozprawie przed Sądem. Kiedy Sad stwierdzi, że wniesione powództwo jest zasadne i uwzględni objęte nim roszczenie, wówczas odebraniem należności winien zająć się Komornik. W takiej sytuacji również oferujemy pomoc, przygotowując wniosek o wszczęcie egzekucji i reprezentując Klienta w postępowaniu egzekucyjnym w relacjach z Komornikiem i dłużnikiem.

Założyciel Kancelarii – radca prawny Paweł Welenc posiada doświadczenie, by reprezentować Klienta w trakcie opisanych wyżej postępowań.

Zdajemy sobie sprawę, że opisane wyżej spory są nierzadko stresujące dla Klientów. Dlatego też Kancelaria zawsze stawia na wyrozumiałość i indywidualne podejście do Klienta. Jednocześnie staramy się edukować odbiorców naszych usług w taki sposób, by w późniejszym czasie uniknąć podobnych kłopotów. Wiemy, że prawo może wydawać się zawiłe, dlatego zawsze staramy się je tłumaczyć, nierzadko rezygnując ze specyficznego żargonu prawniczego.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszelkie pytania i rozjaśnimy niewiadome kwestie.