Upadłość konsumencka 

Istnieją różne możliwości i okoliczności, które mogą doprowadzić do sytuacji, w której staniemy się niewypłacalni. Istnieje jednak możliwość, by z tym problemem się uporać. Upadłość konsumencka to termin odnoszący się do sytuacji, w której Sąd niweluje obowiązek spłaty długów. Nasza Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów w tych sprawach, dlatego zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Co to jest upadłość konsumencka ?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które jest przeznaczone dla osób prywatnych (nie prowadzących działalności gospodarczej oraz nie dla firm). Jego celem jest oddłużenie osób prywatnych borykających się z problemami w zakresie spłaty swych zobowiązań tj. niebędących w stanie spłacić swych długów, tak aby umożliwić im tzw. “nowy start”. Upadłość konsumencka zostaje ogłoszona wyłącznie w przypadku, kiedy dana osoba jest niewypłacalna tzn. kiedy nie jest w stanie regulować swych zobowiązań. Oddłużanie dokonywane w ramach upadłości konsumenckiej dotyczy często redukcji całego długu, a w gorszym przypadku co najmniej jego części. Zaznaczyć jednak należy, że postępowanie upadłościowe względem konsumenta będzie dotyczyło wyłącznie długów, które powstały przed dniem zgłoszenia wniosku o upadłość konsumencką.

Wartym zaznaczenia jest, także fakt, że w obecnym stanie prawnym upadłość konsumencka jest możliwa do osiągnięcia nawet w przypadku, kiedy konsument celowo wziął kilka kredytów, które następnie (na skutek nadzwyczajnych okoliczności) nie zostały przez niego spłacone, co w konsekwencji doprowadziło do jego niewypłacalności. Oczywiście wynik postępowania będzie obarczony na pewno innym ryzykiem, niż w kontekście upadłości, w której niewypłacalność konsumenta jest związana z chorobą, utratą pracy itp. Jednak, tak jak wskazano wyżej, nadal jest ona możliwa do uzyskania.

Kancelaria w ramach swej działalności zajmowała się pomocą lub prowadzeniem wielu spraw, których tematem była upadłość konsumencka. Nasza Kancelaria znajduje się w Płocku i to właśnie w tym mieście głównie działamy. Posiadamy odpowiednie doświadczenie, by skutecznie pomóc, jednocześnie tłumacząc każdy krok postępowania upadłościowego.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że podobne sprawy są trudne dla naszych Klientów, dlatego oferujemy indywidualne podejście i pełną wyrozumiałość. Staramy się nie tylko rozwiązać powierzone nam sprawy, ale też tłumaczyć różne zagadnienia prawne, by Klient w przyszłości mógł ustrzec się przed ewentualnymi problemami. Serdecznie zapraszamy do kontaktu, nasi pracownicy umówią spotkanie, by lepiej poznać sprawę.