Odszkodowania 

Kiedy zdarzy się wypadek, na skutek, którego człowiek doznał uszczerbku na zdrowiu lub stracił majątek, to w wielu przypadkach może się ubiegać o otrzymanie odszkodowania. Jednak, aby je uzyskać, nierzadko jest potrzebna pomoc prawna. Z tego względu serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby z Płocka i nie tylko do kontaktu z naszą Kancelarią.

Niezależnie od tego, czy miał miejsce wypadek przy pracy, komunikacyjny lub jeszcze inne nieszczęśliwe zdarzenie, naszym celem zawsze jest pomoc w uzyskaniu możliwie jak najwyższego odszkodowania dla osoby pokrzywdzonej. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy wypadek jest zdarzeniem trudnym, dlatego oferujemy pełną wyrozumiałość i indywidualne podejście do sprawy.

Wysokość odszkodowania jest zależna od uszczerbku na zdrowiu, a także takich okoliczności, jak okres leczenia i rekonwalescencji, konieczność kupna leków, dojazdów do lekarza, utrata pracy lub niezdolność do pracy itp. Z tego powodu warto zawsze zbierać dokumentację potwierdzającą poniesienie kosztów, na przykład rachunki za leki, faktury odnoszące się do wizyt rehabilitacyjnych czy kupna specjalistycznego sprzętu. Dokumenty będą szczególnie pomocne, jeżeli spraw trafi do Sądu, a więc jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie chciało wypłacić należności, a także wtedy, kiedy jego wysokość będzie niewystarczającą zadowalająca.

Prowadzenie sprawy o odszkodowanie nie jest proste, dlatego warto korzystać z profesjonalnej pomocy. Potrzebne jest bowiem trzeźwe spojrzenie na sytuację i przeprowadzenie dokładnej analizy pod kątem interesu Klienta. Niestety brak wiedzy i traumy wielu osób sprawiają, że nie dochodzą one swoich praw. Zapewniamy jednak, że zrobimy, co w naszej mocy, aby pomóc w otrzymaniu odszkodowania.

W ramach prowadzonych spraw o odszkodowanie, najczęściej stykamy się ze sprawami o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, uszkodzenie ciała, wypadek w pracy, błąd medyczny, śmierć bliskiej osoby czy rozstrój zdrowia.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu celem ustalenia spotkania, na którym prawnik będzie mógł poznać lepiej szczegóły sprawy.